Proje: Kültür ve Gençlik Merkezi | Mimari Proje Yarışması | Katılımcı | Y02

Y02 | İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | 72486 | Katılımcı

MİMARİ RAPOR

Bölge, yapı yoğunluğuna göre geniş sokakları ve geniş çekme mesafeleri ile 12-13 metre yüksekliğinde yapılardan oluşan bir dokuya sahiptir. Mimari proje yarışması alanı da tüm yönlerden 10 metre çekme mesafesi ve 12.80 maksimum yükseklik sınırı ile tam da bu dokunun ortasında kalan bir yapı adasıdır. Proje alanını besleyen en kuvvetli aks doğrudan merkezden gelen, alanın batısından geçen Kubilay Caddesi’dir. Ancak, 5014 Sokak ile ayrılan doğudaki sportif tesisin Eşref Arna Caddesi kesişimi ve 5028 Sokak kesişimindeki erişim noktaları, ayrıca proje alanının güneydoğu köşesine uzun bir perspektif veren İstiklal Caddesi de önemli potansiyelleri olan noktalardır. Dolayısı ile hem fiziksel sınırlamalar, hem de mevcut durumun yönlendirmesi ile hiçbir yöne sırtını çevirmeyen, tüm yönlerle etkileşime açık, kendi başına bütünlük içeren bir yapı tasarlanması hedeflenmiştir.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | Katılımcı Proje | 72486 | Dış Görseller

Çevreye göre Yerleşim

Hem çevre doku ile uyum hem de açık hava sineması ile beraber işlemesi düşünülen geniş açık alan kullanımının sağlanması için maksimum yüksekliğin tamamının kullanılması tercih edilmiştir. Şehir merkezinin kuzey yönünde olması ve spor alanı ile kurulacak ilişki sebebiyle büyük açıklık bu yönde bırakılmıştır.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | Katılımcı Proje | 72486 | Dış Görsel - Giriş Aksı

Bu boyutta bir yapı için öngörülen giriş alanı diğer hacimlere oranla küçüktür. Yapı girişini kuvvetlendirmek adına, güneyde çekme mesafesine dayanan kütle doğu-batı doğrultusunda yarılmıştır. Meydana çıkan boşluktan güç alan bir giriş aksı oluşturulmuştur. Bu sayede Kubilay Caddesi ve 5014 sokaktan birbirini karşılayan aks ile yapıya yaya girişi sağlanmıştır. Kuzeydeki açık alan da bu aksa yönlendirilecektir. İkiye bölünen yapının büyük bölümü gösteri salonu ve idari birimlerini barındırmaktadır. Kuzey tarafında kalan küçük bölümü ise sinemalar, atölyeler, yeme içme birimlerine ayrılmıştır. Bu birim ayrıca korunması için işaretlenmiş olan ağaçların yeni ağaçlarla desteklenerek yoğun bir yeşil alana dönüştürülerek, Kubilay Caddesi’nden de geriye çekilmiştir.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | Katılımcı Proje | 72486 | Dış Görseller

Çevre ile güçlü ilişkiler kurması düşünülen gösteri salonu fuayesi, kafeteryası ve sergi alanı ile yeme içme birimleri ve yapı girişi zemin katta tutularak, gösteri salonu, atölyeler ve sinemalar üst katlarda çözülmüştür. Doğu batı doğrultusunda giriş aksı ile işleyen alanın, güneyi ayrı ve geniş bir fuaye girişi ile, güneydoğu köşesi İstiklal Caddesi aksını karşılayan, hem dışarı hem içeri servis imkanı bulunan kafeterya ile, kuzeyi Eşref Arna Caddesi’nden açık hava sinema gösterimine olanak sağlayan ve yeme içme mekanlarına açılan hafif eğimli bir rampa platform ile, ve yine batısı otopark girişi ve ayrı bir sergi alanı girişi ile ilişkilendirilmiştir.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | Katılımcı Proje | 72486 | Diagramlar

Formun Oluşumu: İşleve Göre Katı ve Geçirgen Birimler

Yapı temel olarak, zeminde küçük bir giriş bölümü ile birleşen bir büyük bir de küçük kütleden oluşmaktadır.

Büyük birimin en üstünde gösteri salonu ve sanatçı kullanım alanları, küçük birimin en üst katında ise sinema salonları yer almaktadır. Bu birimler işlevleri gereği geniş açıklıklara sahip oldukları için en üst katta çözülmüştür. Eğimli döşemeye ve dışa kapalı bir yapıya sahip olmaları gibi ortak ve ayırt edici özelliklerinin binanın dış formuna da yansıtılarak vurgulanması hedeflenmiştir.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | Katılımcı Proje | 72486 | Görünüş ve Kesit

Küçük kütlenin ikinci katında yer alan atölyeler ise gerek gösteri salonu ile ilişkilenen, gerekse açık alana yukarıdan hakim olan kat bahçeleri ve terasları ile ferah bir çalışma alanı sağlamakta, ve zeminden kopukluğu ile bir ara mekan olarak çalışmaktadır. Fiziksel olarak bunları sağlıyor olması ve terasla ilişkisinin geçirgen olması tercihi sebebiyle, zemindeki çevre ilişkisi yüksek olan diğer işlevler ile aynı dilde şeffaf olarak kurgulanmıştır. Bu sayede gösteri salonu ve sinemaların eğimli döşeme ve çatılarından gelen yamuk kesitli katı formu binanın karakteristik özelliği olarak öne çıkarılmıştır.

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması | 72486 : Ekip Listesi

Proje Müellifi | Eser DÜZCAN | Mimar – İstanbul Teknik Üniversitesi

Proje Müellifi | İpek DÜZCAN | Mimar – İstanbul Teknik Üniversitesi

Teşekkürler!   Daha fazlası için:
Hemen Arayın
Yol Tarifi